Υπηρεσιες

Αγωγη κοινοτητας

Αναπόσπαστο μέρος της παρέμβασης του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι η αγωγή κοινότητας. Η θεραπευτική ομάδα επεκτείνοντας τη δράση της τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο προσπαθεί να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας. Γίνονται τακτικές επισκέψεις και ομιλίες στους χώρους

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Η συστηματική Αγωγή Κοινότητας μπορεί ν’ αποδώσει σημαντικά θετικά αποτελέσματα και σε μεγάλο βαθμό να οδηγήσει στην αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών, η οποία να εκφράζεται στην συμπεριφορά και την ένταξη των παιδιών. Επίσης το Κέντρο προσφέρει προγράμματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσιτών σε όλους τους πολίτες. Οι συνεργάτες του Κέντρου αναλαμβάνουν τακτική αρθογραφία για τις ανάγκες της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας στον έντυπο τύπο και εκδίδουν και διανέμουν ειδικά δελτία ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης.

Οι διαδικασία που ακολουθείται συνήθως είναι:

  • επικοινωνία με την διεύθυνση του πλαισίου
  • διατύπωση και καταγραφή των αναγκών του πλαισίου
  • σχεδιασμός της συνάντησης, ομιλία βάση των αναγκών
  • συνάντηση-ομιλία ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών
  • καταγραφή περαιτέρω αναγκών και επανάληψη συνάντησης σε δεύτερο χρόνο

Δεκτά όλα τα ταμεία

Υπεύθυνος Κέντρου :

Γεώργιος Καλύβης

( Βιογραφικό )

fb gplus

Θεραπεία εξ' αποστάσεως

(Σύντομα κοντά σας)