Μαθησιακή Αποκατάσταση

Μαθησιακές δυσκολίες

Ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι μια διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν:

Αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς.

Στην κατηγορία της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε οπτικές, ακουστικές, ή κινητικές αναπηρίες, σε νοητική υστέρηση και σε συναισθηματικές διαταραχές.

medium-shot-woman-girl-playing-memory-game

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του παιδιού/έφηβου σε ατομικές συνεδρίες. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού πλάνου στο σχολικό πλαίσιο.  Συγχρόνως, η οικογένεια ενημερώνεται για την φύση των δυσκολιών του παιδιού και καθοδηγείται πιο σωστά πως να βοηθά το παιδί στο σπίτι.

Συμπτώματα Μαθησιακής Δυσκολίας

Γραφή

 • Γράφει “καθρεφτικά ” (π.χ 3 αντί ε)
 • Μπερδεύει γράμματα (π.χ.”να βένω” αντί “να δένω”).
 • Παραλείπει γράμματα (π.χ.”διβζω” αντί “διαβάζω”).
 • Παραλείπει, μεταθέτει ή επαναλαμβάνει συλλαβές.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
 • Έχει δυσανάγνωστο γράψιμο.
 • Γράφει αργά.

Ανάγνωση

 • Διαβάζει συλλαβιστά, με μονότονη φωνή
 • Διαβάζει άλλη λέξη αντί αυτής που πρέπει.(π.χ πετράζι” αντί για “τραπέζι”, “μαύρος” αντί “σκοτεινός”, “διαβάτης” αντί “διαβάζεις”).
 • Παραλείπει λέξεις ή γράμματα.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.

Γραπτή Έκφραση

 • Το κείμενό του παρουσιάζει ασυνταξίες.
 • Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο.
 • Δεν ακολουθεί κάποια “λογική σειρά” σε αυτά που γράφει

Επεξεργασία Κειμένου

 • Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης σε κείμενο που το ίδιο το παιδί έχει διαβάσει
 • Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά ένα κείμενο.
 • Στην προσπάθειά του να ανακαλέσει ένα κείμενο παραθέτει πληροφορίες τυχαία, χωρίς να τηρεί την σειρά του.

Μαθηματικά

 • Δεν θυμάται τα σύμβολα/πρόσημα (+, – κλπ).
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ζητά ένα πρόβλημα και να το λύσει.
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί την σειρά των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μία πράξη

Άλλες υπηρεσίες