Λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας

 Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπευτική παρέμβαση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Απευθύνεται σε άτομα με:

 • Διαταραχές κατανόησης ή παραγωγής λόγου (μαθησιακές δυσκολίες, καθυστέρηση λόγου, φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, αφασία ενηλίκων κ.α.)
 • Διαταραχές ομιλίας (διαταραχή άρθρωσης, ρινολαλία, αναπτυξιακή ή επίκτητη δυσαρθρία κ.α.)
 • Διαταραχές φωνής (δυσφωνία, πάρεση ή παράλυση φωνητικών χορδών, λαρυγγεκτομή, γλωσσεκτομή κ.α
 • Διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία) 
female-psychologist-helping-girl-speech-therapy
medium-shot-woman-girl-playing-memory-game

Ποιός είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή

 Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι η πρόληψη, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, για τον έγκαιρο εντοπισμό των διαταραχών και την  πρώιμη παρέμβασή τους. Ο λογοθεραπευτής πρέπει να ενισχύει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και στόχος του είναι η γενίκευση αυτής της ικανότητας στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, πέρα από την επικοινωνία, η λογοθεραπεία στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη του ατόμου με τη διαταραχή, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Στη θεραπεία συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια, η οποία αποτελεί όχι μόνο ένα σημαντικό βοήθημα, αλλά και ένα βασικό κομμάτι της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπευτική αξιολόγηση

Ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπευτική αξιολόγηση όταν παρατιρείται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 • Προβλήματα ακοής, αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή
 • Αρθρωτική διαταραχή
 • Γνωστική ή αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Αδυναμία στους μύες του προσώπου
 • Βαρηκοΐα/κώφωση/κοχλιακή εμφύτευση
 • Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα
 • Νοητική καθυστέρηση, αυτισμός
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (χειλεοσχιστίες ή υπερωοσχιστίες)
 • Προβλήματα κινητικού προγραμματισμού και εκτέλεσης
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Διαταραχή της ροής της ομιλίας (τραυλισμός) 

Άλλες υπηρεσίες