Ψυχοθεραπεία και Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχοθεραπεία και η Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολογική Υποστήριξη εστιάζει στον τρόπο που τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Προσεγγίζει τον τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται όχι μόνο το πρόβλημα του παιδιού και του ενήλικα, αλλά και άλλα θέματα ή δυσκολίες της καθημερινότητας.

medium-shot-woman-girl-playing-memory-game

Οι στόχοι της παρέμβασης που επιχειρεί ο Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής είναι:

  • Η κατανόηση και συνειδητοποίηση της των συναισθηματικών δυσκολιών  που βιώνει το άτομο.

  • Η ανάπτυξη κι ολοκλήρωση του δυναμικού και των ικανοτήτων του ατόμου.

  • Η ανάπτυξη θετικής στάσης του ατόμου απέναντι στον εαυτό του.

  • Η αλλαγή ή δυσπροσαρμοστικών τρόπων σκέψης.

  • Η απόκτηση μιας γενικής δεξιότητας στη λύση προβλημάτων.

Άλλες υπηρεσίες