Εργοθεραπεία

Η επιστήμη της εργοθεραπείας

Η εργοθεραπεία, ως επιστήμη, διερευνά τρόπους βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας του ατόμου με έμφαση σε πολλούς τομείς ζωής. Αναζητά τρόπους ενίσχυσης της αυτοεξυπηρέτησης, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, ενισχύοντας παράλληλα τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία.Στο πλαίσιο της εργοθεραπείας, προσφέρονται συνολικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναπτύσσονται εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε ατόμου.

Απευθύνεται σε άτομα με:

 • Νευρολογικές Διαταραχές 
 • Διάσπαση Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
 • Γλωσσικές Διαταραχές
 • Κινητικές Διαταραχές
 • Μυοσπάσματα-Τικ
 • Ψυχικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές

Πότε η Εργοθεραπευτική Παρέμβαση είναι απαραίτητη;

Η Εργοθεραπευτική Παρέμβαση είναι απαραίτητη όταν το άτομο παρουσιάζει :

 • Δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτηση
 • Αδεξιότητα και συχνές πτώσεις
 • Δυσκολία στο χειρισμό εργαλείων (πχ ψαλίδι, γραφικό υλικό) και μικρών αντικειμένων
 • Υπερκινητικότητα (αδυναμία να ηρεμήσει) ή παθητικότητα (υπερβολικά ήσυχο και απομακρυσμένο)
 • Έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις
 • Υπεραισθησία ή υποευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα (αντίδραση σε έντονους ήχους, υφές, αγγίγματα)
 • Δυσκολία στη συγκέντρωση και στην ομαλή εναλλαγή δραστηριοτήτων
 • Δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας
 • Δυσκολία στην ακολούθηση προφορικών οδηγιών

Άλλες υπηρεσίες