Παρέμβαση στο Σπίτι

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2009. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
η παραμονή των ατόμων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
η παροχή υπηρεσιών στο περιβάλλον της οικογένειας
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους και σε ενήλικες μ’ αναπηρίες.

Με την εφαρμογή του προγράμματος παρέχεται κατ’ οίκον οργανωμένη και συστηματική φροντίδα, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετούμενου από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη.

rachel-o3tIY5pIork-unsplash

Το πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αποτελείται από:
Λογοθεραπευτές
Ειδικό Παιδαγωγό
Συνεργάτη /ψυχολόγο
Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν άτομα με αναπτυξιακά προβλήματα, άτομα με προβλήματα  κινητικού συντονισμού, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με καρδιακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις και γενικότερα σε άτομα που έχουν δυσκολία παρουσίας στο κέντρο.

Απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη και στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε παιδιά  που παρουσιάζουν ψυχοκοινωνική καθυστέρηση, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, συναισθηματική ανωριμότητα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και σε παιδιά με σύνδρομα που σχετίζονται με αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Οι διαδικασία εφαρμογής των υπηρεσιών είναι οι εξής:
Συνάντηση και αξιολόγηση στο χώρο του Κέντρου και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης στο σπίτι.
Μηνιαία συνάντηση στο χώρο του Κέντρου για επαναξιολόγηση

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση στο σπίτι

Το πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αποτελείται από:
Λογοθεραπευτές
Ειδικό Παιδαγωγό
Συνεργάτη /ψυχολόγο
Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν άτομα με αναπτυξιακά προβλήματα, άτομα με προβλήματα  κινητικού συντονισμού, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με καρδιακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις και γενικότερα σε άτομα που έχουν δυσκολία παρουσίας στο κέντρο.

Πρώιμη παρέμβαση στο σπίτι

Απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη και στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε παιδιά  που παρουσιάζουν ψυχοκοινωνική καθυστέρηση, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, συναισθηματική ανωριμότητα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και σε παιδιά με σύνδρομα που σχετίζονται με αναπτυξιακή καθυστέρηση.

H διαδικασία εφαρμογής των υπηρεσιών

Οι διαδικασία εφαρμογής των υπηρεσιών είναι οι εξής:
Συνάντηση και αξιολόγηση στο χώρο του Κέντρου και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης στο σπίτι.
Μηνιαία συνάντηση στο χώρο του Κέντρου για επαναξιολόγηση

Άλλες υπηρεσίες