Θεραπευτικές Ομάδες

Οι Θεραπευτικές Ομάδες

Οι ομάδες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με δυσκολίες στο γνωστικό τομέα, στην συμπεριφορά, την επικοινωνία και δυσκολίες στις σχέσεις με άλλα παιδιά. Οι ομάδες ορίζονται και καθοδηγούνται από ειδικό παιδαγωγό και λογοθεραπευτή. Κατά τη διάρκεια των ομάδων υπάρχει παράλληλη παρέμβαση τόσο στα θέματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των παιδιών, όσο και στις γνωστικές/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν.

cdc-8LITuYkZRIo-unsplash

Στόχοι των Ομάδων

Οι στόχοι των θεραπευτικών ομάδων είναι:
  • Γενίκευση δεξιοτήτων από ατομικό σε ομαδικό πρόγραμμα
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Οι  κοινωνικές δεξιότητες είναι:
  • Σχέσεις με τα άλλα παιδιά

  • Συνεργασία

  • Λειτουργεία σύμφωνα με τους κανόνες της ομάδας

  • Οργάνωση του χώρου και του χρόνου τους

Άλλες υπηρεσίες