Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολογική Υποστήριξη εστιάζει στον τρόπο που τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Προσεγγίζει τον τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται όχι μόνο το πρόβλημα του παιδιού και του ενήλικα, αλλά και άλλα θέματα ή δυσκολίες της καθημερινότητας.

 Οι στόχοι της παρέμβασης που επιχειρεί ο Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής είναι: