Πρόγραμμα κοινονικοποίησης

Πρόγραμμα κοινονικοποίησης

 Το πρόγραμμα αφορά σε εφήβους και ενήλικες με δυσκολίες στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να έχουν σύνδρομο Asperger,προβλήματα συμπεριφοράς ,συναισθηματικές διαταραχές , χαμηλή αυτοεκτίμηση .Η νοητική λειτουργιά δεν είναι παράγοντας που μπορεί να αποτρέψει κάποια άτομα η τους γονείς από το να συμμετέχουν ,αλλά είναι παράγοντας που καθορίζει την ομάδα που θα συμμετάσχει το άτομο. Τα πρόγραμμα μπορεί να είναι

ατομικό η ομαδικό , ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου , επίσης μπορεί να συμμετέχουν και γονείς. Στόχος του προγράμματος είναι, η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία ,η μετάδοση των αποδεκτών κοινωνικών συμπεριφορών και η δυνατότητα έκφρασης των αναγκών και της κατάστασης που ο θεραπευομενος βιώνει .        

Αναλυτικότερα.:

-Να μπορεί να βρει το δρόμο για το σπίτι του ,να γνωρίζει δηλαδή που μένει και πως μπορεί να πάει στην γειτονιά του και στο σπίτι του.

-Χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς , να γνωρίζει σωστά ,στάση , να πληρώνει, συμπεριφορά   κ.α

- Να μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματα του, να δέχεται τις αλλαγές στο πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα, να περιμένει την σειρά του, να γνωρίζει την χρήση τηλεφώνου, να εμπλέκεται σε διάλογο.

-Να χρησιμοποίει καλούς τρόπους συμπεριφοράς.

– Να αναπτύξει φιλίες και σχέσεις με συνομηλίκους.

-Σεξουαλική γνώση και συμπεριφορά να γνωρίζει την διαφορά των φύλων, να φέρεται με σεβασμό και υπευθυνότητα στις σχέσεις του με το άλλο φύλο.

 

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ

Καλύβης Γιώργος

Δεκτά όλα τα ταμεία

Υπεύθυνος Κέντρου :

Γεώργιος Καλύβης

( Βιογραφικό )

fb gplus

Θεραπεία εξ' αποστάσεως

(Σύντομα κοντά σας)