Ομαδες παιδιων

Ομαδες παιδιων

Οι ομάδες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με δυσκολίες στο γνωστικό τομέα, στην συμπεριφορά, την επικοινωνία και δυσκολίες στις σχέσεις με άλλα παιδιά. Οι ομάδες ορίζονται και καθοδηγούνται από ειδικό παιδαγωγό και λογοθεραπευτή. Κατά τη διάρκεια των ομάδων υπάρχει παράλληλη παρέμβαση τόσο στα θέματα συμπεριφοράς και

κοινωνικοποίησης των παιδιών, όσο και στις γνωστικές/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν.

Στόχοι των ομάδων είναι:

·         Γενίκευση δεξιοτήτων από ατομικό σε ομαδικό πρόγραμμα

·         Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Κοινωνικές δεξιότητες:

·         Να κάνουν σχέσεις με τα άλλα παιδιά

·         Να συνεργάζονται

·         Να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ομάδας

·         Να οργανώνουν το χώρο και το χρόνο τους.

Δεκτά όλα τα ταμεία

Υπεύθυνος Κέντρου :

Γεώργιος Καλύβης

( Βιογραφικό )

fb gplus

Θεραπεία εξ' αποστάσεως

(Σύντομα κοντά σας)