Ειδικη αγωγη

Η ειδική αγωγή αφορά παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη λόγου, κίνησης, κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.
Το πρόγραμμα ειδικής αγωγής αφορά

παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν

                                             
Το εξατομικευμένο ειδικό πρόγραμμα προσδιορίζει συγκεκριμένους στόχους για κάθε μαθητή ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες. Ο ειδικός παιδαγωγός συνεργάζεται στενά με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να τους πληροφορήσει για την πρόοδο του παιδιού και να προτείνει τεχνικές διευκόλυνσης της μάθησης στο σπίτι και στο σχολείο.