Υπηρεσιες

Αναπόσπαστο μέρος της παρέμβασης του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι η αγωγή κοινότητας. Η θεραπευτική ομάδα επεκτείνοντας τη δράση της τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο προσπαθεί να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας. Γίνονται τακτικές επισκέψεις και ομιλίες στους χώρους

Οι ομάδες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με δυσκολίες στο γνωστικό τομέα, στην συμπεριφορά, την επικοινωνία και δυσκολίες στις σχέσεις με άλλα παιδιά. Οι ομάδες ορίζονται και καθοδηγούνται από ειδικό παιδαγωγό και λογοθεραπευτή. Κατά τη διάρκεια των ομάδων υπάρχει παράλληλη παρέμβαση τόσο στα θέματα συμπεριφοράς και

Ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι μια διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν

Η Ψυχολογική Υποστήριξη εστιάζει στον τρόπο που τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Προσεγγίζει τον τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται όχι μόνο το πρόβλημα του παιδιού και του ενήλικα, αλλά και άλλα θέματα ή δυσκολίες της καθημερινότητας.

 Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπευτική παρέμβαση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.  Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε άτομα με:

Δεκτά όλα τα ταμεία

Υπεύθυνος Κέντρου :

Γεώργιος Καλύβης

( Βιογραφικό )

fb gplus

Θεραπεία εξ' αποστάσεως

(Σύντομα κοντά σας)

© 2016 Logotherapy.com.gr. All Rights Reserved. Designed By Bluetraction
Proudly hosted by GoVPS.gr