Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας

 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
0 – 6 μηνών

v  Τρομάζει με ήχους

v  Αναγνωρίζει ήχους

v  Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι

v  Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους

v  Μιμείται ήχους

v  Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες

v  Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες

v  Χαμογελάει όταν του μιλάνε

v  Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει

7 – 12 μηνών

v  Καταλαβαίνει το ναι και το όχι

v  Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του

v  Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους

v  Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα

v  Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει

v  Ακούει όταν του μιλάς

v  Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτες παραγωγές κοντινές στη γλώσσα του

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1 – 3 λέξεων

v  Κατανοεί απλές εντολές

13 – 18 μηνών

v  Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων

v  Επαναλαμβάνει και χρησιμοποιεί ακατάληπτη ομιλία

v  Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα

v  Ακολουθεί απλές εντολές

v  Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις

19 – 24 μηνών

v  Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά

v  Είναι περισσότερο κατανοητό στους ξένους

v  Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα και να χρησιμοποιεί αντωνυμίες

v  Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»

v  Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος

v  Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα

v  Μπορεί να ακούσει ιστορίες

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις

v  Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων

2 – 3 ετών

v  Ο λόγος είναι σχεδόν καταληπτός

v  Καταλαβαίνει λίγες ποσοτικές έννοιες (ένα, πολλά)

v  Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα

v  Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους

v  Κατονομάζει εικόνες

v  Αναγνωρίζει μέρη του σώματος

v  Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις

v  Ακούει μικρές ιστορίες και τραγούδια

v  Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις

v  Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

v  Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ή 900 ή περισσότερων λέξεων

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου)

v  Παρουσιάζει γραμματικά και συντακτικά λάθη

v  Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέγονται

v  Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
και τα σύμφωνα σε αρχική θέση, αλλά παραλείπει ή αντικαθιστά φωνήματα.

3 – 4 ετών

v  Ακολουθεί σύνθετες εντολές (2-3 παραγγέλματα)

v  Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες

v  Απαντά και κάνει απλές ερωτήσεις

v  Εκφράζει συναισθήματα

v  Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-6 λέξεις

v  Καταλαβαίνει 1200 – 2000 λέξεις

v  Εκφραστικό λεξιλόγιο 800 -1500 λέξεις

v  Βελτιωμένη καταληπτότητα ομιλίας

v  Λιγότερα συντακτικά και γραμματικά λάθη

v  Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες, χρόνους ρημάτων

v  Αντιλαμβάνεται τις έννοιες παρελθόν και μέλλον

v  Συμμετέχει σε συζητήσεις

4 – 5 ετών

v  Καταλαβαίνει τους αριθμούς μέχρι το 3

v  Αναγνωρίζει μέχρι 3 χρώματα

v  Καταλαβαίνει χωρικές έννοιες

v  Καταλαβαίνει πάνω από 2800 λέξεις

v  Εκφραστικό λεξιλόγιο 900 – 2000 λέξεις

v  Χρησιμοποιεί μεγαλύτερες προτάσεις 4 -8 λέξεων

v  Σωστή χρήση γραμματικής

v  Ακούει μια ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις

v  Περιγράφει κάποιο νέο του

v  Αφηγείται ιστορία που άκουσε

v  Δίνει σύνθετες απαντήσεις

v  Γνωρίζει την χρήση αντικειμένων

5 – 6 ετών

v  Γνωρίζει και ονομάζει χρώματα και σχήματα

v  Καταλαβαίνει περίπου 13000 λέξεις

v  Το λεξιλόγιό του αναπτύσσεται συνεχώς

v  Συμμετέχει σε διαλόγους

v  Μετράει μέχρι το 30.

v  Ακολουθεί οδηγίες σε παιχνίδια

v  Εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 μέρη

v  Γνωρίζει τις μέρες της εβδομάδας

v  Χρησιμοποιεί κλίσεις και χρόνους ρημάτων  (αόριστος, μέλλοντας)

v  Κάνει αντικατάσταση σε λίγα φωνήματα

v  Οι προτάσεις του είναι γραμματικά σωστές

v  Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες

6 – 7 ετών

v  Ονομάζει κάποια γράμματα και αριθμούς

v  Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές

v  Μπορεί εύκολα να κάνει συζητήσεις

v  Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων

v  Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων περίπου

v  Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου

v  Απαγγέλει το αλφάβητο

v  Μετράει ως το 100 μηχανικά

v  Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια κατάλληλα

v  Κατανοεί και χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

Δεκτά όλα τα ταμεία

Υπεύθυνος Κέντρου :

Γεώργιος Καλύβης

( Βιογραφικό )

fb gplus

Θεραπεία εξ' αποστάσεως

(Σύντομα κοντά σας)