Ηλικία 2-3

 ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

 • Περπατάει ομαλά
 • Πετάει αντικείμενο με το κάθε χέρι χωριστά σε μικρή απόστασης
 • Κλωτσάει μπάλα προς άλλο άτομο
 • Πηδάει επιτόπου
 • Ανεβαίνει σκάλες χωρίς βοήθεια και κατεβαίνει με βοήθεια
 • Κάνει ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες
 • Πιάνει μικρά πράγματα χρησιμοποιώντας τρία δάχτυλα και ΟΧΙ όλη την παλάμη

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορείτε να κάνετε ευχάριστη και ήρεμη την στιγμή που πρέπει το παιδί σας να πάει για ύπνο κάνοντας τα εξής:

 • Επιλέξτε μία ιδανική, σταθερή ώρα για να βάζετε το παιδί σας για ύπνο, ώστε να ξέρει πότε περίπου πρέπει να κοιμηθεί. Αυτό θα του εξασφαλίσει ηρεμία.
 •  Κάντε την ώρα του ύπνου μία ώρα που θα μοιράζεστε με το παιδί παρέχοντάς του αγάπη, ασφάλεια και σταθερότητα.
 •  Όταν το παιδί είναι μικρής ηλικίας, χρησιμοποιείστε μία απλή και σύντομη τελετουργία πριν τον ύπνο (μία αγκαλιά, ένα ζεστό μπάνιο, ένα νανούρισμα, ένα παραμύθι), αλλά να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να του την παρέχετε όπου και αν βρίσκεστε ώστε να αποφύγετε πιθανή αναστάτωσή του
 • Απασχολήστε το παιδί καθ’ όλη

Οργανώστε ένα κατάλληλο περιβάλλον μελέτης για το παιδί.


Θα ήταν αρκετά βοηθητικό να διαβάζει πάντα σε ένα συγκεκριμένο χώρο πχ. το δωμάτιό του, ο χώρος αυτός να είναι αρκετά τακτοποιημένος, να μην έχει διάσπαρτα παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να διασπάσουν την προσοχή του παιδιού και να είναι ήσυχος απαλλαγμένος από εξωτερικούς ήχους.


Εφαρμόστε πρόγραμμα στην μελέτη του.


Θα ήταν ωφέλιμο να διαβάζει με μία συγκεκριμένη σειρά τα μαθήματά του, ξεκινώντας από τα μαθήματα που τον δυσκολεύουν και αφήνοντας τελευταία αυτά που του είναι πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. Χρήσιμο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί και ρολόι για να οργανώνει το χρόνο

 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
0 – 6 μηνών

v  Τρομάζει με ήχους

v  Αναγνωρίζει ήχους

v  Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι

v  Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους

v  Μιμείται ήχους

v  Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες

v  Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες

v  Χαμογελάει όταν του μιλάνε

v  Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει

7 – 12 μηνών

v  Καταλαβαίνει το ναι και το όχι

v  Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του

v  Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους

v  Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα

v  Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει

v  Ακούει όταν του μιλάς

v  Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτες παραγωγές κοντινές στη γλώσσα του

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1 – 3 λέξεων

v  Κατανοεί απλές εντολές

13 – 18 μηνών

v  Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων

v  Επαναλαμβάνει και χρησιμοποιεί ακατάληπτη ομιλία

v  Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα

v  Ακολουθεί απλές εντολές

v  Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις

19 – 24 μηνών

v  Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά

v  Είναι περισσότερο κατανοητό στους ξένους

v  Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα και να χρησιμοποιεί αντωνυμίες

v  Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»

v  Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος

v  Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα

v  Μπορεί να ακούσει ιστορίες

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις

v  Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων

2 – 3 ετών

v  Ο λόγος είναι σχεδόν καταληπτός

v  Καταλαβαίνει λίγες ποσοτικές έννοιες (ένα, πολλά)

v  Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα

v  Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους

v  Κατονομάζει εικόνες

v  Αναγνωρίζει μέρη του σώματος

v  Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις

v  Ακούει μικρές ιστορίες και τραγούδια

v  Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις

v  Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

v  Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ή 900 ή περισσότερων λέξεων

v  Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου)

v  Παρουσιάζει γραμματικά και συντακτικά λάθη

v  Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέγονται

v  Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
και τα σύμφωνα σε αρχική θέση, αλλά παραλείπει ή αντικαθιστά φωνήματα.

3 – 4 ετών

v  Ακολουθεί σύνθετες εντολές (2-3 παραγγέλματα)

v  Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες

v  Απαντά και κάνει απλές ερωτήσεις

v  Εκφράζει συναισθήματα

v  Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-6 λέξεις

v  Καταλαβαίνει 1200 – 2000 λέξεις

v  Εκφραστικό λεξιλόγιο 800 -1500 λέξεις

v  Βελτιωμένη καταληπτότητα ομιλίας

v  Λιγότερα συντακτικά και γραμματικά λάθη

v  Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες, χρόνους ρημάτων

v  Αντιλαμβάνεται τις έννοιες παρελθόν και μέλλον

v  Συμμετέχει σε συζητήσεις

4 – 5 ετών

v  Καταλαβαίνει τους αριθμούς μέχρι το 3

v  Αναγνωρίζει μέχρι 3 χρώματα

v  Καταλαβαίνει χωρικές έννοιες

v  Καταλαβαίνει πάνω από 2800 λέξεις

v  Εκφραστικό λεξιλόγιο 900 – 2000 λέξεις

v  Χρησιμοποιεί μεγαλύτερες προτάσεις 4 -8 λέξεων

v  Σωστή χρήση γραμματικής

v  Ακούει μια ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις

v  Περιγράφει κάποιο νέο του

v  Αφηγείται ιστορία που άκουσε

v  Δίνει σύνθετες απαντήσεις

v  Γνωρίζει την χρήση αντικειμένων

5 – 6 ετών

v  Γνωρίζει και ονομάζει χρώματα και σχήματα

v  Καταλαβαίνει περίπου 13000 λέξεις

v  Το λεξιλόγιό του αναπτύσσεται συνεχώς

v  Συμμετέχει σε διαλόγους

v  Μετράει μέχρι το 30.

v  Ακολουθεί οδηγίες σε παιχνίδια

v  Εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 μέρη

v  Γνωρίζει τις μέρες της εβδομάδας

v  Χρησιμοποιεί κλίσεις και χρόνους ρημάτων  (αόριστος, μέλλοντας)

v  Κάνει αντικατάσταση σε λίγα φωνήματα

v  Οι προτάσεις του είναι γραμματικά σωστές

v  Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες

6 – 7 ετών

v  Ονομάζει κάποια γράμματα και αριθμούς

v  Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές

v  Μπορεί εύκολα να κάνει συζητήσεις

v  Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων

v  Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων περίπου

v  Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου

v  Απαγγέλει το αλφάβητο

v  Μετράει ως το 100 μηχανικά

v  Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια κατάλληλα

v  Κατανοεί και χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

Δεκτά όλα τα ταμεία

Υπεύθυνος Κέντρου :

Γεώργιος Καλύβης

( Βιογραφικό )

fb gplus

Θεραπεία εξ' αποστάσεως

(Σύντομα κοντά σας)